All-on-4® vs. All-on-6 – implantološka rješenja za potpunu bezubost

Potpune proteze klasično su terapijsko rješenje za totalnu bezubost u gornjoj i donjoj čeljusti. Česta pritužba pacijenata koji nose potpune proteze jest njihova pomičnost, naročito tijekom funkcije – jedenja, smijanja i/ili govora. Zbog daljnjeg gubitka kosti, s vremenom proteza ima sve slabiji oslonac na ležištu te njezina nestabilnost postaje još naglašenija. Iz tog je razloga uloga implantata u terapiji potpune bezubosti sve značajnija. Podupiranjem proteze manjim brojem implantata (2 implantata) može se smanjiti njezina pomičnost, međutim takve tzv. pokrovne proteze, baš kao i klasične, nisu trajno fiksirane na implantatima već se mogu ukloniti iz usne šupljine, a svojom su površinom jednake ili tek nešto manje od klasičnih.

Iz tih su razloga itekako poželjni fiksni protetski radovi (mostovi) koji moraju biti poduprti većim brojem implantata, ali zato i pacijentu omogućUju osjećaj „jedinstva“ i vlastitih zuba.

All-on-4® i All-on-6 implantološki su terapijski koncepti koji omogućuju da potpuno bezubi pacijenti na dan zahvata ordinaciju napuste s estetskim i funkcionalnim fiksnim protetskim radom, a kao što im i sam naziv govori, on može biti poduprt s 4 ili 6 implantata.

All-on-4® terapijski implantološki protokol odlikuje nekoliko prednosti nad onim klasičnim. Vrijeme terapije i broj posjeta stomatološkoj ordinaciji značajno su skraćeni – implantati u kosti odmah se po kirurškom zahvatu opterećuju s protetskim radom. Cijeli kirurški postupak sveden je tako na jednu posjetu, za vrijeme koje pacijent unutar 24-48h dobiva privremeni nadomjestak. Nakon razdoblja od 3 do 6 mjeseci tijekom kojih implantat sraste s okolnom kosti, izrađuje se trajni protetski rad koji se učvrsti na implantatima. Estetika i funkcija na taj su način osigurani od samog početka terapije.

Vjerojatno najveća prednost ovog protokola jest ta što omogućuje da se terapija provede i kod osoba s većim gubitkom kosti zbog dugoročne bezubosti, naročito u stražnjim područjima čeljusti. Kod takvih je pacijenata, kako bi se uopće osiguralo dovoljno prostora za ugradnju implantata po klasičnom protokolu, inače potrebno prvo provesti zahvate povećanja kosti. Izbjegavanjem te faze terapije drastično se ne smanjuje samo njezino trajanje, već i cijena. Implantati se po All-on-4 protokolu ugrađuju u prednjem dijelu gornje i donje čeljusti, gdje je kvaliteta kosti bolja. Stražnji su implantati postavljeni pod kutom u kosti, čime se povećava kontaktna površina između implantata i kosti i samim time osigurava veća stabilnost, a izbjegavaju se i anatomske strukture koje bi onemogućavale klasičnu implantaciju (izlazište mentalnog živca u donjoj čeljusti ili nisko dno maksilarnog sinusa u gornjoj).

U pojedinim slučajevima kada se želi povećati broj članova (zuba) mosta (samim time i žvačna površina), a da se ne ugrozi stabilnost implantata zbog prejakih sila, moguće je ugraditi dva dodatna implantata u stražnjim regijama čeljusti. Kako je u tim područjima najčešće veći nedostatak kosti, ako je nemoguće ugraditi implantate u vertikalnom smjeru, i ti se dodatni implantati ugrađuju u kost pod kutom. Najnoviji podaci* ipak govore u prilog tome kako je opstojnost implantata nakon petogodišnjeg praćenja fiksnih radova poduprtih s 4 (All-on-4 protokol) i 6 (All-on-6 protokol) implantata jednako uspješna.

All-on-4® registrirana je robna marka švedske tvrtke Nobel Biocare, koja je dugogodišnjim kliničkim praćenjima znanstveno potvrdila uspješnost ovog terapijskog koncepta. U privatnoj stomatološkoj ordinaciji Stomatologija i estetika All-on-4® terapiju provodimo Nobel Biocare implantološkim sustavom te se vodimo ciljem da najboljim proizvodima u klasi našim pacijentima minimalno invazivnim tretmanom omogućimo trenutačno estetsko rješenje i dugoročno zadovoljstvo.

*  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26446912

Tallarico M, Meloni SM, Canullo L, Caneva M, Polizzi G. Five-Year Results of a Randomized Controlled Trial Comparing Patients Rehabilitated with Immediately Loaded Maxillary Cross-Arch Fixed Dental Prosthesis Supported by Four or Six Implants Placed Using Guided Surgery. Clin Implant Dent Relat Res. 2015 Oct 7. doi: 10.1111/cid.12380. [Epub ahead of print]

Želite prvi saznati o našim posebnim ponudama i akcijama?

Pošaljite upit Nazovite nas +385 1 3733 562 Pošaljite poruku (Whatsapp)
Radno vrijeme: PON - PET: 09 - 20h, VIKEND: po dogovoru