Vrbje 1a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme: PON - PET: 09 - 20h, VIKEND: po dogovoru
Stomatologija i estetika d.o.o. logo

Zubni implantati

Što su zubni implantati?

Zubni implantat titanski je nadomjestak biokompatibilnog materijala, koji se kirurški ugrađuje u čeljusnu kost da bi poslužio kao zamjena za prirodne korijene, odnosno kao nosač protetskog nadomjeska. Sastoji se od dijela unutar čeljusne kosti i dijela koji viri iz nje, a na koji se nanosi kruna, most ili odvojiva protetska nadoknada, omogućujući time sigurnu i dugovječnu fiksaciju.

Zubni implantati mogu vam vratiti izgubljeno samopouzdanje i osigurati pravilnu i kvalitetnu ishranu.

U ordinaciji "Stomatologija i estetika" koristimo vrhunske Straumann® implantate!

Što su zubni implantati?

Preduvjet

Zubni implantati su nadomjesci koji se ugrađuju u čeljusnu kost u svrhu nadoknade jednog ili više izgubljenih zuba.

Ne postoji dobna granica za ugradnju implantata. Ne preporučuju se u slučaju različitih bolesti poput uznapredovale osteporoze, nekontroliranog dijabetesa i nekih ozbiljnih kroničnih bolesti srca, bubrega, psihoza itd. U slučaju nedovoljne koštane mase, prije ugradnje implantata moguće ju je obnoviti.

Digitalno vođena implantologija

Protetska računalno vođena dijagnostika, planiranje i ugradnja implantata.

Na temelju 3D CT snimke virtualna ugradnja implantata uz pomoć 3Shape implant studio softvera, koji osigurava visoku preciznost te sigurnu i predvidljivu ugradnju implantata.

Minimalna neugodnost za pacijenta i sigurni rezultati! Provizorno imedijatno opterećenje, provizorni rad u istom posjetu kad i operacija.

Digitalno vođena implantologija

Proces

1.

U prvom posjetu izraduje se RTG odnosno CBCT čeljusti te se skeniraju čeljusti uz pomoć intraoralnog skenera.

2.

U drugoj fazi pomoću računalnog programa na 3D CT snimkama odabire se najbolji položaj za ugradnju implantata. Na taj način dobiveni podaci služe za izradu kirurške šablone za ugradnju implantata. Izrađujemo šablone/vodilice uz pomoć 3d printera.

3.

Na temelju iste šablone/plana, laboratorij izrađuje privremeni rad s obzirom na definirani položaj implantata.

4.

U trećoj fazi slijedi ugradnja implantata i predaja gotovog provizornog rada u istom posjetu.

Cijeli postupak moguće je odraditi u istom danu kada se radi i dijagnostički plan.

Jedan ili više zubi

Nadoknada pojedinačnog zuba sa implantatima može se upotrijebiti kada pacijentu nedostaje jedan ili više zuba. Za razliku od drugih oblika nadoknade pojedinačnih zubi, implantati će osim samog zuba dodatno nadomjestiti i korijen koji također ima važnu ulogu. Zato ugradnja zubnih implantata predstavlja najbolje rješenje.

Nadoknada više zuba s implantatima najbolje je rješenje, jer se ne moraju brusiti zdravi susjedni zubi da bi se napravio most već se implantat postavlja bez diranja susjednih zuba.

Na mjestu gdje nedostaje par zuba dolazi do propadanja kosti, preostali zubi se pomiču prema praznom prostoru te dolazi do poremećaja stabilnost cijele čeljusti. Zato je vrlo bitno da zubi koji nadoknađuju prirodne zube veličinom, oblikom i bojom budu što sličniji prirodnim zubima.

Jedan ili više zubi

Rješenja za bezubost

All-on-4® i All-on-6® implantološki su terapijski koncepti koji omogućuju da potpuno bezubi pacijenti na dan zahvata ordinaciju napuste s estetskim i funkcionalnim fiksnim protetskim radom, koji kao što mu i sam naziv govori može biti poduprt s 4 ili 6 implantata.

All-on-4®

All-on-4® metoda je izrade i postavljanja zubne proteze za bezubu gornju i donju čeljust na samo 4 implantata.

Ova je metoda dobar izbor za osobe koje žele fiksni protetski rad, a zbog dugotrajne bezubosti uslijed koje je smanjena količina kosti nemaju dovoljnu količinu kosti u stražnjem području čeljusti,.

Pacijent dobiva fiksne privremene zube unutar 24 sata.

All-on-4®

All-on-6®

All-on-6® je metoda izrade i postavljanja zubne proteze za bezubu gornju i donju čeljust na samo 6 implantata.

U pojedinim slučajevima kada se želi povećati broj članova (zuba) mosta (samim time i žvačna površina), a da se ne ugrozi stabilnost implantata zbog prejakih sila, moguće je ugraditi dva dodatna zubna implantata u stražnjim regijama čeljusti.

Pacijent dobiva fiksne privremene zube unutar 24 sata.

All-on-6®

Najčešća pitanja

Jesu li implantati za svakoga?

Ne postoji dobna granica za ugradnju implantata.

Ne preporučuju se u slučaju različitih bolesti kao uznapredovale osteporoze, nekontroliranog dijabetesa i nekih ozbiljnih kroničnih bolesti srca, bubrega, psihoza, itd..

U slučaju da je nedovoljno koštane mase moguće je obnoviti koštanu masu prije ugradnje implantata.

Cijena zubnih implantata?

Cijena nadomještanja zuba ugradnjom implantata uvelike ovisi o nekoliko faktora koji uključuju broj zuba koje nadomještamo i broj implantata potrebnih za podržavanje novih zuba. Dodatne procedure mogu biti potrebne prije ugradnje samih implantata da se osigura dugotrajnost protetskog riješenja i ugrađenih implantata.

Uobičajeno, kirurški dio se naplaćuje odvojeno od protetskog dijela zbog velikog broja protetskih mogućnosti za koje se pacijent može odlučiti.

Nakon detaljnog dijagnostičkog pregleda, stomatolog će Vam preporučiti tretman koji je najbolji za Vas.

Koji je tijek postupka ugradnje implantata?

Postupak se najčešće provodi u dva koraka.

  • Implantat se ugradi u prvoj posjeti, zaštiti pokrovnim vijkom i prekrije sluznicom.
  • Nakon perioda cijeljenja koji obično traje 3 - 6 mjeseci, odnosno 6 - 9 mjeseci ako je prilikom ugradnje implantata rađena sinus lift operacija (u gornjoj čeljusti), otvara se sluznica i implantat i na implantat se stavljaju elementi preko kojih se pozicija implantata u ustima prenosi u sadreni model za tehničara.

Bol?

Manje boli nego što se to očekuje. Generalno, postavljanje implantata je daleko manje agresivno nego vađenje zuba. Postavljanje implantata vrši se uz upotrebu lokalnog anestetika, tako da pacijent ne osjeća bol tokom zahvata. Odmah nakon zahvata pacijent je slobodan ići kući. U slijedećih dva do tri dana otekline splasnu a ostaje samo lagani osjećaj nelagode. Nakon tog vremena oralna sluznica zacjeljuje.

Vremensko trajanje zahvata?

Za pacijente je najzanimljivije da moderna implantologija sve češće pruža brza rješenja, što znači neposredno nakon implantacije, u istom danu ili u slijedećih nekoliko dana, ovisno o veličini protetskog rada, pacijent dobije fiksni odnosno mobilni protetski nadomjestak.

Šta je sa implantatima kada nedostaje kosti?

Današnja tehnologija omogućava nam da gubitak kosti, koji se javlja zbog parodontnog oboljenja, nakon vađenja zuba ili upalnog procesa, nadoknadimo.

Ukoliko kost nije dostatna za ugradnju implantata, neophodno je pristupiti augmentaciji kosti tj. nadograđivanju i kreiranju kosti presađivanjem vlastite ili korištenjem umjetne kosti. Taj se kirurški zahvat izvodi ukoliko ne postoji potrebna širina ili visina čeljusne kosti. Zahvat je moguće napraviti u obje čeljusti, ako za to postoje minimalne osnove pacijentove kosti. Ovisno o situaciji, ponekad se implantati ugrađuju istovremeno kad se vrši augmentacija, dok je kod težih slučajeva neophodno najprije izvesti augmentaciju kosti, a implantate ugraditi tek nakon neophodnog vremena zarastanja

Vođena regeneracija tkiva (GTR) i vođena regeneracija kosti (GBR) mogu uspješno korigirati estetske i funkcijske defekte stvaranjem dobrog ležišta za implantate ili poželjne situacije za optimalno protetsko riješenje.

GTR - guided tissue regeneration (vođena tkivna regeneracija) postupak je kojim se potporna struktura zuba, kost i zubno meso stimuliraju na rast, na način da se na mjesto propalih struktura stavlja membrana. Ona onemogućuje zubnom mesu da uraste u područje u kojem bi trebala biti kost, te tako omogućuje kosti i vezivnom tkivu da ponovno rastu i bolje podupiru zub

GBR - guided bone regeneration (vođena koštana regeneracija) postupak je kojim se nadomješta izgubljena kost prije postavljanja mostova ili implantata. Radi se na način da se na mjesto koštanog defekta postavlja autologna ili umjetna kost koja se zatim prekriva membranom. Time povećavamo visinu i širinu zubnog grebena, čime je omogućena bolja estetika za daljnja protetska riješenja.

Što je sinus lift?

Podizanje dna sinusa je kirurški zahvat kojim se nadomješta kost koja nedostaje u stražnjem području gornje čeljusti, što se često dogodi zbog dugogodišnjeg nedostatka zuba. Ponekad se implantati ugrađuju istovremeno sa zahvatom podizanja dna sinusa, dok je kod težih slučajeva neophodno najprije izvesti zahvat podizanjan dna sinusa, a implantate ugraditi tek nakon neophodnog vremena zarastanja koje iznosi od 6mj do godinu dana.

Hoće li terapija biti uspješna?

Kvaliteta implantata je u zadnjih 30 godina jako uznapredovala. Današnji implantati donose uspjeh u 98% slučajeva.

Jesu li moguće komplikacije?

Veoma rijetko kada su pripreme pažljivo odrađene. Moguće su infekcije u slučaju loše oralne higijene, odmah nakon zahvata ili kasnije. Moguće je da tijelo odbaci implantate, što je vrlo rijetka pojava. Uspjeh zahvata je kod pušača smanjen za 10% posto, kao rezultat toksičnog djelovanja nikotina i visoke temperature u ustima u fazi zacjeljivanja, kao i taloženja katrana i nedovoljne oralne higijene. Pojava slična parodontozi može se javiti i kod implantata te u tom slučaju govorimo o periimplantitisu, odnosno upali mekih pa onda i tvrdih tkiva oko implantata.

Koliko oralna higijena utječe na terapiju?

Na pacijentu je odgovornost za dugovječni uspjeh implantoprotetske terapije. Pažljiva i precizna oralna higijena ima prioritet jer nataloženi plak stvara kamenac, kamenac dovodi do upale i povlačenja zubnog mesa i kosti u kojoj implantat stoji, a sve vodi ka izlaganju implantata te u nekim slučajevima i do gubitka implantata.

Koliko često na kontrole?

Jednom ili dva puta godišnje trebalo bi se podvrgnuti kontroli i rendgenskom snimanju. Stomatolog kontrolira implantat i okolnu kost, stanje mekih tkiva, oralnu higijenu, plak i abraziju suprastrukture. Pacijent dobiva tzv. Implant Passport, tj. knjižicu u koju se upisuju svi podaci o kirurškom zahvatu, vrsti implantata, nadogradnji i protetskom radu na implantatima, upisuju se datumi kontrola, eventualne promjene, itd.

Kada se još koriste implantati?

Implantati se ne koriste samo kod gubitka jednog zuba, nego i u kombinaciji sa drugim zubima kako bi podupirali, nosili, suprastrukture odnosno krunice, mostove, proteze, hibridne mostove kao All-on-4. Vrlo uspješno se koriste kod potpuno bezubih čeljusti, gdje mogu biti nosači mosta (4-6 implantata). Mogu poslužiti i kao sidrišta potpunih proteza (2-4 implantata), tzv. polufixni radovi, što osigurava njihovu stabilnost i omogućuje pacijentu ugodnu i sigurnu funkciju.

Što je nadogradnja ili abutment?

Nadogradnja ili abutment je tvornički gotova ili individualno izrađena komponenta od titana ili zirkona. Vijkom se pričvršćuje na implantat koji se nalazi u kosti a služi kao nosač popratne proteske suprastrukture tj. krunice, mosta, proteze.

Koja je razlika između implantata koji se pričvršćuju vijkom i onih koji se cementiraju?

Razlika između krunica ili mostova na implantatima koji se pričvršćuju vijkom i onih koji se cementiraju je upravo u načinu pričvrsćivanja.

Krunice ili mostovi na vijak se učvršćuju vijkom te ih je naknadno moguće skinuti i po potrebi reparirati, na kontrolama skinuti i očistiti dok kod radova koji se pričvršćuju cementiranjem nakom što se oni trajno cementiraju to nije moguće napraviti.

Protetske suprastrukture koje se učvršćuju vijcima zahtjevnije su za tehničku izradu a samim time i skuplje.

Vodeći proizvođači implantata su?

  • NobelBiocare (Branemark+Replace)
  • Astra Tech Dental Implant System
  • Strauman (ITI)
  • 3i
  • Zimmer Dental

Poklonite si prekrasan osmijeh!

Dogovorite besplatne konzultacije!

* Ispunjenjem ovog upita će Vas, u roku od 24h, kontaktirati naši djelatnici zbog dogovora termina.
* Slanjem ovog kontakt obrasca prihvaćate uvjete korištenja stranice, prihvaćate Pravilo o privatnosti i zaštiti podataka i imate najmanje 18 godina.

HR Financira Europska unija
Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.