Kada dođe do gubitka zuba, nedostatak stimulacije kosti dovodi do smanjenja njezine gustoće, širine i visine. Da ne bi došlo do atrofije, potrebna joj je stalna stimulacija. Prednost dentalnih implantata pred potpunim i djelomičnim protezama upravo je sposobnost održavanja volumena i gustoće kosti te nenarušena vertikalna dimenzija donje trećine lica, koja se u suprotnom uslijed bezubosti nepovratno gubi. Povrh toga, ugradnja implantata pacijentu pruža pravilne okluzalne odnose i stabilnost, očuvanu estetiku, poboljšanu fonetiku i žvakanje te zdravu samosvijest.

Nakon što se pokazalo da je kod dijela populacije moguća preosjetljivost na titan, kao i zbog neadekvatne estetike u osoba s tankim biotipom sluznice, počelo se tragati za novim materijalom za terapiju bezubosti.

Iako se u suvremenoj stomatologiji za izradu dentalnih implantata koriste još i metali, polimeri te biomaterijali, keramika se smatra najvećim napretkom.

Poboljšane otpornosti na frakturu, dugovječni, izdržljivi i besprijekornog rubnog integriteta, zubni implantati od cirkonij-oksidne keramike u kliničkoj praksi pokazali su se kao superiorno estetsko rješenje izuzetnih mehaničkih svojstava i izrazite biokompatibilnosti kojim se postiže odlična oseointegracija, odnosno uspješno postavljanje implantata u tkivo kosti. Da bi oseointegracija uspjela, implantaciji zuba neizostavno prethodi preparacija mjesta implantacije koja će osigurati vitalnu kost oko implantata, a time i funkcionalnu vezu vitalne kosti i površine implantata. Istraživanja dokazuju da implantati od cirkonij-oksidne keramike ostvaruju gotovo istovrijednu vezu s kosti kao implantati od titana. Inovativnim načinom površinske obrade cirkonij-oksida postignuta su mehanička svojstva koja jamče trajnost.

Terapija bezubosti implantatima od cirkonij-oksidne keramike pogoduje i estetici prednjeg dijela zubnog luka, jer kod pacijenata s tankim biotipom sluznice ne dolazi do prosijavanja tamne boje.

Jedan od čestih uzroka gubitka implantata je upala mekog tkiva i gubitak kosti oko površine implantata. Osnovni uzrok tome je nakupljanje bakterijskog biofilma. Prednost keramičkih dentalnih implantata je i u tome što je cirkonij-oksid u usporedbi s titanom manje podložan prianjanju biofilma na površinu. Stoga je zbog reduciranog upalnog odgovora mogućnost gubitka keramičkih implantata u odnosu na implantate od titana znatno manja. Odabirom dentalnih implantata od cirkonij-oksidne keramike zaobilazite probleme drugih gradivnih materijala.

Stomatologija i estetika