Nakon gubitka zuba zbog fizioloških čimbenika (ekstrakcije ili starenja) ili patoloških promjena (parodontne bolesti ili procesa u kosti poput granuloma, ciste ili tumora) te zbog višegodišnje bezubosti, na mjestu bezubog alveolarnog grebena dolazi do remodelacije i resorpcije, što je čest uzrok koštanog defekta koji otežava planiranje protetske ili implantoprotetske rehabilitacije. Upotrebom različitih materijala i različitih kirurških tehnika moguće je izvesti rekonstrukciju alveolarnog grebena.

Augmentacija grebena

Augmentacija grebena – rekonstrukcijski postupak kojim se nadomješta čeljusna kost provodi se u slučaju kada širina i visina alveolarnog grebena ili gustoća kosti nisu dostatne za ugradnju dentalnog implantata.

Gubitak alveolarne kosti nakon ekstrakcije zuba može biti horizontalan ili vertikalan. Kako bi se implantati zadovoljavajuće dimenzije (dovoljne duljine i prihvatljivog promjera) uopće mogli ugraditi na strateški prikladnim mjestima, u čeljusti s duže postojećom bezubosti i uznapredovanom atrofijom kosti, odnosno nedovoljnom vertikalnom i horizontalnom dimenzijom kosti, nužna je opsežna augmentacija. Vertikalnom nadogradnjom čeljusne kosti povećava se visina, a horizontalnom debljina čeljusne kosti.

Operativni zahvat nadogradnje čeljusne kosti provodi se najčešće koštanim nadomjescima (umjetna kost) u kombinaciji s vlastitim transplantatima (PRF, faktori rasta, blok transplantati), a zajedno imaju određeni osteogeni potencijal te potiču regeneraciju/stvaranje kosti u oralnoj i maksilofacijalnoj regiji.

Augmentacija grebena

Augmentacijske tehnike

Odabir augmentacijske tehnike kao i prikladnog koštanog nadomjeska kojim se osigurava dovoljno kosti za ugradnju dentalnog implantata ovisi o vrsti koštanog defekta. Odabirom prikladne augmentacijske tehnike broj potrebnih kirurških zahvata se smanjuje, a oporavak pacijenta svodi na minimum. Zahvat se izvodi pod lokalnom anestezijom.

Kao pouzdana metoda nadogradnje čeljusne kosti s visokom stopom uspješnosti pokazala se tehnika vođene koštane regeneracije, tzv. GBR tehnika (engl. Guided bone regeneration, GBR). GBR se temelji na primjeni koštanih nadomjestaka zajedno s membranom koja čini mehaničku barijeru između epitela i kosti, tj. koštanog nadomjeska (augmentata). Membrana se ugrađuje sa svrhom da se u području koštanog defekta osigura dovoljno vremena i prostora za stvaranje novih krvnih žila i osteogenetskih stanica, čime se potiče stvaranje nove kosti. Uloga membrane je i stabilizacija krvnog ugruška i koštanog nadomjeska, a time i sprečavanje resorpcije novonastale kosti.

Oralna rehabilitacija

Radi postizanja željenih ciljeva liječenja izrazito je važno izraditi adekvatan plan liječenja pacijenta. Plan liječenja dogovara se uz konzultacije protetičara, oralnog kirurga i dentalnog tehničara, a pacijentima ordinacije Stomatologija i estetika uz tim vrhunskih stručnjaka na raspolaganju su sve prednosti digitalizacije u dentalnoj medicini.

Suvremena stomatološka rehabilitacija dentalnim implantatima u većini je slučajeva izvediva. Gotovo svaki tip koštanog defekta u oralnoj i maksiofacijalnoj regiji moguće je rekonstruirati. Stopa uspješnosti zahvata vrlo je visoka, a stopa uspješnosti ugradnje dentalnog implantata nakon nadogradnje kosti čeljusti gotovo je jednaka ugradnji dentalnog implantata u fiziološku kost.