Oralna kirurgija i dentalna implantologija razvija se u smjeru veće sigurnosti, predvidljivosti i visoke razine uspješnosti terapije. Razvoj novih kirurških uređaja usmjeren je prema njihovoj pojednostavljenoj upotrebi i sigurnijoj izvedbi pripremnih implantoloških zahvata i postupka preparacije ležišta implantata. Istraživanje piezoelektričnog efekta (pojave električnog napona između suprotnih površina nekih kristala) ukazalo je na njegov potencijal za primjenu u medicinske svrhe. Pokazalo se da titranje kristala pod djelovanjem električne struje stvara ultrazvučne valove učinkovite u uklanjanju tvrdog tkiva. To je otkriće iznjedrilo piezokirurgiju, novu tehniku koja za osteotomiju (operativni zahvat na kosti kojim se ispravlja deformacija) koristi ultrazvučni uređaj.

Piezokirurgija se razvila iz potrebe za preciznijim i sigurnijim pristupom u odnosu na rad s klasičnim instrumentima. Novo područje u dentalnoj kirurgiji počinje zahvatom širenja inicijalno vrlo uskog alveolarnog grebena, koji klasičnim tehnikama ne bi bio izvediv.

Piezoelektrični uređaji odlikuju se prednostima poput preciznosti u radu, poštedi mekih tkiva, blažih vibracija, ugodnijeg zvučnog efekta, preglednijeg operativnog polja i znatno slabijeg krvarenja tijekom zahvata. Zbog takvih njihovih karakteristika, za piezoelektričnim uređajima posežemo u pripremnim implantološkim zahvatima u koje spadaju:

  • osteotomija kod podizanja dna maksilarnog sinusa (sinus lifta)
  • atraumatsko vađenje zuba
  • horizontalno širenje alveolarnog grebena
  • osteotomija koštanih blokova i strugotina
  • distrakcija osteogeneze
  • odizanje Schneiderove membrane
  • osteoplastika.

Znanstvene studije potvrđuju prednosti korištenja u preparaciji ležišta implantata pri čemu je očuvana vitalnost kosti, okolnih stanica i tkiva te potaknuta oseointegracija implantata. Također, istraživanje biološkog odnosa piezoelektričnog uređaja i tkiva u usporedbi s klasičnim dijamantnim i karbidnim svrdlima potvrđuje da koštano tkivo bolje zacjeljuje u slučaju osteotomije izvedene piezoelektričnim uređajem, jer se uslijed opetovane upotrebe klasičnog kirurškog svrdla i kirurške pile smanjuje njihova radna učinkovitost te tijekom osteotomije dolazi do rasta temperature unutar koštanog tkiva. Svako termičko oštećenje znatno usporava zacjeljivanje kosti i ugrožava oseointegraciju dentalnih implantata. Istraživanje odgovora koštanog tkiva na osteotomiju izvedenu piezoelektričnim nastavcima pokazuje da je došlo do rasta koštanog tkiva u istom vremenskom razdoblju u kojem je pak na mjestima na kojima je zahvat izveden klasičnim karbidnim ili dijamantnim svrdlima došlo do gubitka kosti. Time studija potvrđuje dobra biološka svojstva piezoelektričnog uređaja u koštanoj regeneraciji i povoljnom odgovoru koštanog tkiva. Biološka prihvatljivost očituje se i u manjoj traumi za pacijenta.

Očekivano, ultrazvučni rad piezoelektričnog uređaja generira znatno manju mehaničku traumu i stres od korištenja primjerice svrdla i udarca dlijeta prilikom odvajanja koštanih blokova. Zbog toga su piezoelektrični uređaji superiorni nad rotirajućim svrdlima kod zahvata koji se izvode uz važne anatomske strukture kao što su živci, sinusna membrana i krvne žile.

Prilikom zahvata do izražaja dolazi stručnost i iskustvo oralnog kirurga, koji će ovisno o indikaciji, a poštujući pravila rukovanja znalački prilagoditi snagu rada i količinu irigacije, prevenirati termička oštećenja tkiva uslijed zagrijavanja radnog nastavka i upućenim rukovanjem izbjeći rizik nekroze okolne kosti te takvim vještim rukovanjem piezoelektričnim uređajem postići maksimalan učinak.