Sinus lift je vrlo pouzdana operativna tehnika podizanja dna maksilarnog sinusa, često nezaobilazna u pretprotetskoj kirurgiji i implanto-protetskoj terapiji. Zahvat je relativno jednostavan s rijetkim komplikacijama, visokim postotkom uspješnosti i dugoročnim rezultatima. Primarna mu je svrha podizanje dna maksilarnog sinusa da bi se stvorilo dovoljno koštane mase, a time i uvjeti za daljnju implanto-protetsku terapiju, koja pacijentu vraća estetiku, funkcionalnost i fonetsko zadovoljstvo. Postupak se izvodi kod pacijenata kod kojih je utvrđeno da je nakon gubitka zuba uslijed pneumatizacije alveolarnog nastavka raspoloživa visina kosti u stražnjem dijelu maksile nedostatna za ugradnju implantata.

Novostvoreni prostor odignute sinusne membrane ispunjava se augmentativnim materijalima koji nadoknađuju gubitak kosti, kako bi se omogućila postojana stabilnost implantata. Preduvjet za ispravno provođenje zahvata je dobro poznavanje koštane građe i građe sluznice maksilarnog sinusa te položaj krvnih žila i živaca. Zahvat se provodi bezbolno pod lokalnom anestezijom, a predstoji mu detaljna predoperativna priprema koja obuhvaća iscrpnu opću medicinsku i stomatološku anamnezu, klinički pregled i radiološku dijagnostiku (CBCT i RTG) kojom se određuje anatomski oblik sinusa, visina koštanog grebena te se utvrđuje postoje li patološke promjene koje bi bile jedna od kontraindikacija za sinus lift zahvat (primjerice sinusitis, ciste ili tumorske mase).

Podizanje dna maksilarnog sinusa

Implantološka terapija u naglom je uzletu, stoga treba imati na umu da je kontinuirana informiranost i dobro poznavanje izrazito bitan faktor u današnjoj stomatološkoj praksi: potrebno je znati koje vrste terapija pacijentu stoje na raspolaganju, koje su prednosti, a koji nedostaci pojedine terapije te kako stručno znanje pacijentu prenijeti na razumljiv način. Pacijenti nerijetko samovoljno interpretiraju dostupne informacije, što ponekad otežava komunikaciju, planiranje i tijek terapije.

METODE

Sinus lift metode mogu se podijeliti na:

  • klasične (otvorena i zatvorena tehnika, odn. lateralni i krestalni pristup) i
  • moderne tehnike (baloon-lift-control i piezokirurgija).

MATERIJALI

Koštani defekt nadomješta se vlastitim, sintetskim i zamjenskim (životinjskim) materijalima.

INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE

Glavna indikacija za sinus lift je smanjena visina kosti koja ne dopušta standardnu ugradnju implantata.

Kontraindikacije se mogu svrstati u tri skupine: medicinske, intraoralne i lokalne. Medicinske kontraindikacije odnose se na kemotarpiju ili radioterapiju glave i vrata u vrijeme sinus lift zahvata ili u idućih pola godine, imunokompromitirane pacijente, dijabetes, ovisnost o lijekovima i alkoholu, akutni, kronični ili alergijski sinusitis i rinosinusitis te psihijatrijska stanja pacijenta. Intraoralne komplikacije bile bi ožiljkasta ili hipofunkcionalna sluznica, ciste, lokalni benigni ili maligni tumor, a lokalne uključuju komplikacije unutarnjeg uha i vrtoglavice te koso dno sinusa. Kod piezokirurgije (korištenje piezoelektrične vibracije) kontraindicirani su pacijenti s ugrađenim pacemakerom.

Podizanje dna maksilarnog sinusa

Iako je sinus lift danas postao rutinski zahvat, uz znanje i manualnu spretnost kirurga koji su ključ uspjeha implanto-protetske terapije, neophodno je dobro poznavanje anatomije i morfologije maksilarnog područja, poznavanje prednosti i nedostataka pojedine metode sinus lifta, kao i poznavanje indikacija i kontraindikacija. Postavljanje ispravne dijagnoze i plana terapije osnovni je preduvjet uspješnog stomatološkog zahvata.