Udobna i funkcionalna denticija čovjeku omogućuje uživanje u kvaliteti života i željenim društvenim ulogama. Oralne bolesti, odnosno oralno zdravlje uvelike utječu na različite aspekte života, ponajprije izgled, funkciju, međuljudske odnose, također i na karijeru. To potvrđuju i istraživanja koja pokazuju da nakon uspješnog stomatološkog tretmana pojedinci imaju veće samopouzdanje, zadovoljniji su vanjštinom i postižu veći društveni uspjeh. Iza osmijeha narušenog dentalnom degradacijom stoji nisko samopouzdanje koje u današnjem estetski osviještenom okruženju nagriza i psihofizičko zdravlje osobe, a zdravstveni aspekt kvalitete života interferira s općom kvalitetom života. Općoj kvaliteti života doprinose oralna terapija i liječenje problema povezanih sa žvakanjem i artikulacijom uz dotjeranu estetiku. Tako uz funkcionalne čimbenike poput žvakanja, jedenja, gutanja, govora i smijanja, pacijent uslijed poboljšane denticije u društvenom kontekstu istupa očvrsnute osobne pojavnosti i samosvijesti, a ti pozitivni pomaci u psihičkim i emotivnim čimbenicima blagodatno utječu i na one socijalne, što se odražava na komunikaciju, interakciju i odnose.

Lice je jedini dio tijela koji je uvijek otkriven, stoga izgled lica izravno utječe na psihičko zdravlje, a nerijetko i na integraciju pojedinca u životnu sredinu. S tim na umu, stomatolog sagledava homeostazu svakog pacijenta ponaosob, vodeći računa o ukupnom izgledu, čime dentalna estetika postaje bitna grana stomatologije. Svjesni važnosti dentalne estetike i njezinog psiho-socijalnog odraza na zadovoljstvo pojedinca, zahvati kojima pacijenti podižu estetski dojam, a time i samosvijest, sve su traženiji.

U prosudbi facijalne privlačnosti, procjena dentalne estetike gornjeg prednjeg zubnog luka pod utjecajem je osobnih prioriteta, socioloških i kulturoloških pokazatelja, a zbir je različitih čimbenika kao što su boja, oblik i veličina, uz vidljivost zuba i zubnog mesa u mirovanju, funkciji, komunikaciji i osmijehu. Svaki od tih čimbenika zajedno stvaraju harmoničan izgled koji stremi estetskom imperativu. Estetika gornjeg prednjeg zubnog luka pozitivno utječe na čovjekov cjelokupni izgled, kao i na visok stupanj samopouzdanja.

U estetskoj dentalnoj medicini spol i dob čine razliku kada je u pitanju psihološki doživljaj: žene su na izgled zuba znatno osjetljivije nego muškarci. One su i pod većim utjecajem estetskih čimbenika. Posljedično, više osvještavaju imago i usmjerenije su na kritično prosuđivanje, dok su istovremeno pod većim utjecajem emocija, intuitivnije i znatno više senzibilizirane za subjektivne percepcije. Vrstan stomatolog svjestan je ove međusobne isprepletenosti i do postizanja estetskih rezultata utkat će svaku nit slojevitosti.

U odnosu na stariju populaciju koja je sklonija prihvaćanju promjena koje dolaze s godinama, pojedinci mlađe dobi još uvijek se vode za percepcijom vlastitog izgleda. Oni stoga od stomatologa ne zahtijevaju samo dentalno zdravlje, nego i dentalnu estetiku, svjesni da je osmijeh jedna od najvažnijih komunikacijskih vještina i da kroz život otvara svaka vrata.

Dobro oblikovan zubni luk u skladu s proporcijama lica i glave u središtu je osmijeha i čini liniju Vašeg zadovoljstva!